< Hoppa till innehåll

OM ZANNO JACKLIN


ARBETE

Att arbeta med människor var aldrig något jag strävade efter utan mer en konsekvens av hur livet ibland, helt utan hänsyn till individens planer, tar sig helt oväntade vändningar. Efter en längre period med sjukersättning (tidigare sjukpension) på grund av nervskada (meralgia paresthetica) fick jag i början av 2015 möjligheten att arbeta med familjer med psykosocial problematik.

Socialtjänsten

Det visade sig snabbt att jag hade en fallenhet för att arbeta med människor, mycket på grund av min förmåga att förstå dem i den situation de för tillfället befinner sig i. Under 2,5 års tid arbetade jag med familjeutredningar på uppdrag av Socialtjänsten. Ofta handlade det om att det fanns en oro från Socialtjänstens sida, angående föräldrarnas förmåga att tillgodose sina barns grundläggande behov.

Mitt arbete gick ut på att vara kontaktperson åt familjen under utredningsperioden, som oftast varade mellan 8-12 veckor, genomföra veckovisa uppföljningssamtal och till slut sammanställa materialet i en utredning. Utredningen låg sedan till grund för de eventuella instatser Socialtjänsten beslutade om.

I slutet av 2016 frågade en dåvarande kollega till mig om jag kunde tänka mig att arbeta som personlig assistent åt hennes son. Om jag ska vara helt ärlig så var det ett arbete som jag inte visste något om vid den tidpunkten, och de föreställningar jag målade upp inom mig skrämde mig lite. Jag svarade därför att jag behöver fundera på saken ett tag. Min kollega påminde mig säkert både två och tre gånger innan jag gick med på att prova på arbetet som timanställd, och sedan bestämma mig hur jag ville fortsätta.

Personlig Assistent

Mina föreställningar om arbetet som personlig assistent visade sig till stor del vara obefogade. Det är ett skrämmande arbete om man tänker på vilket ansvar som medföljer. Lite beroende på personen man arbetar med, så kan en felbedömning få oanade konsekvenser. Men det är även ett fritt, lärorikt och ofta mycket roligt arbete – som tyvärr värderas väldigt lågt när det kommer till lönesättning och andra förmåner.

Försäkringskassan

I början av 2023 påbörjade jag min anställning på Försäkringskassan. På sätt och vis är detta den andra sidan av LSS, jämfört med arbetet som personlig assistent. Numer arbetar jag som handläggare inom LSS, och genomför utbetalningar för utförd assistans till assistansbolag och kommuner. Jag trivs bra med arbetet, men ibland är det ganska snårigt vad gäller regler, lagar och förordningar att ta hänsyn till. En stor del av tiden går åt till att ringa olika anordnare av assistans för att få kompletterande uppgifter som behövs för att genomföra utbetalningarna.


UTBILDNING

1995 lämnade jag den 9-åriga grundskolan med ett slutbetyg 3,2 av 5 enligt den betygsskalan som användes då. Inte särskilt imponerande, men inte heller jättedåligt. Jag har alltid haft lätt för att lära, eller åtminstone komma ihåg sådant jag läst. De mediokra betygen berodde helt enkelt på ointresse, lågt engagemang och skoltrötthet, vilket även låg till grund för att jag inte studerade vidare på gymnasiet.

Det var först i slutet av 2015 när jag arbetade som familjeutredare som jag kom till insikt om att högre studier är nödvändiga. Hösten 2015 bestämde jag mig för att läsa in gymnasiet samt göra högskoleprovet, så att jag skulle bli behörig att läsa vid universitetet. Nå, jag läste såklart inte in hela gymnasiet, det hade tagit väldigt lång tid.

Högskoleprovet

Vid sidan av arbetet som familjeutredare läste jag de 700 gymnasiepoäng (ca en tredjedel av ett helt gymnasieprogram) som var nödvändiga för behörighet. Våren 2017 skrev jag högskoleprovet för första gången. Mitt resultat (som jag fortfarande är ganska nöjd med) blev 1,4. Det som drog ner mina poäng var matematiken, eftersom en stor del av den var sådant jag aldrig läst tidigare. Däremot hade jag bara något enstaka fel på språkdelarna.

Jag testade att skriva högskoleprovet igen samma höst, men med ett sämre resultat än när jags skrev mitt första. Hösten 2018 sökte jag min första kurs vid universitetet; Grundkurs in psykologi på 30 högskolepoäng. Jag hade naturligtvis ingen aning om vad som väntade, även om jag (som de flesta av oss) trodde jag hade lite koll på vad psykologi är. Psykologi är exakt det du tror att det är, och mycket mer därtill!

Universitetet

Efter den första terminen fick jag mersmak på psykologi, och studerade vidare på fortsättningskursen i psykologi. Under tiden jag studerade på universitetet fortsatte jag mitt arbete som personlig assistent. Även fast de flesta kurser jag läste var inom psykologin, så var det några som föll utanför området. Jag läste till exempel en grundkurs i juridik, en termin kriminologi, en kurs i Polska och socialpsykologi (från en sociologisk grund).

Examensarbete

Vårterminen 2022 skrev jag mitt examensarbete inom rättspsykologi – Bedömning av trovärdigheten hos brottsoffer med Downs syndrom. Som ni kanske märker så går det en röd tråd genom dessa år (2015 – 2022) där det framgår ett tydligt tema om utsatta personer, och då främst de som ingår i just LSS.

Jag har lekt med tanken på att studera vidare på Masternivå, och sökte även det internationella masterprogrammet i psykologi vid Göteborgs Universitet inför höstterminen 2023. Vid tidpunkten då jag skriver detta har jag en reservplats i programmet, men jag är ännu osäker på om jag kommer tacka ja ifall jag blir erbjuden en plats.

Jag vill väldigt gärna gå programmet och ta en mastersexamen i psykologi, men samtidigt har jag nyss fått en anställning och vill jobba. Jag är inte helt säker på att jag skulle fixa att arbeta heltid och samtidigt läsa masterprogrammet. Men jag har tänkt att höra mig för på mitt jobb vilka möjligheter som finns att utbilda sig parallellt med arbetet.

Dela med dina vänner