Hoppa till innehåll

Arbeta På Försäkringskassan

Att arbeta på Försäkringskassan innebär att man är statligt anställd, och det kan vara lite speciellt. Till exempel omfattas alla statliga tjänstemän av det som kallas ”Den Statliga Värdegrunden”. Jag ska erkänna att jag inte visste vad det var innan jag började arbeta på Försäkringskassan, och innan jag satt mig in i vad det handlar om var jag lite skeptisk. Anledningen är att ordet ”värdegrund” under flera år använts som ett meningslöst uttryck vars syfte har varit att framstå som bättre än sina politiska motståndare. I verkligheten har det många gånger varit tomma ord nedskrivna i ett dokument någonstans, men jag ska inte gå djupare in på det i den här texten.


Den Statliga Värdegrunden

Den statliga värdegrunden bygger på 6 priciper av vilka 5 av dem bygger på våra grundlagar. Den är till både för att skydda oss tjänstemän från vår arbetsgivate (staten), och för att säkerställa att vi tjänstemän utför vårt arbete korrekt gentemot våra medborgare. De 6 principerna är följande:

  • Demokrati – All offentlig makt utgår från folket. Folket har i allmänna val utsett sina företrädare till riksdagen. Riksdag och regering har givit den statliga förvaltningen och de statsanställda i uppdrag att genomföra deras beslut.

  • Legalitet – Den offentliga makten utövas under lagarna. Som statsanställd tillämpar du och följer de lagar och regler som gäller i den statliga verksamheten.

  • Objektivitet – Allas likhet inför lagen, saklighet och opartiskhet ska iakttas. Lika fall ska behandlas lika och beslut fattas efter saklig handläggning. Mutor och jäv får inte förekomma.

  • Fri åsiktsbildning – Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning där öppenheten och yttrandefriheten är central. Som statsanställd har du yttrandefrihet och meddelarfrihet. Meddelarfriheten ger dig möjlighet att lämna uppgifter till media utan att källan efterforskas. Sekretessregler kan dock innebära begränsningar av meddelarfriheten.

  • Respekt för lika värde, frihet och värdighet – Den offentliga makten ska utövas med respekt för allas lika värde och för den enskilda individens frihet och värdighet. Som statsanställd har du alltid respekt för människors lika värde. All form av diskriminering av till exempel kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning är förbjuden.

  • Effektivitet och service – Effektivitet och resurshushållning ska förenas med service och tillgänglighet. Allmänheten ska ges information, vägledning och råd och uppgifter ska utföras på ett effektivt sätt.

Dessa principer tycker jag personligen både är rimliga att bra att ha som utgångspunkt för alla statsanställda.


LÖN

Det är förstås omöjligt att svara på vad en statstjänsteman tjänar, eftersom så många olika tjänster ingår i benämningen ”statstjänsteman”. Till exempel tjänar en statssekreterare omkring 108 000 kr/månaden, medan den genomsnittliga lönen för någon med mitt arbete enligt SCB ligger på omkring 32 000 kr/månad.

Lön på försäkringskassan

Om detta är en bra eller dålig lön beror lite på vilken utgångspunkt man har. När jag fick mitt arbete så var jag arbetslös och hade a-kassa, så med min utgångspunkt just då var det ett välkommet lyft. Om man däremot utgår från att jag har studerat vid universitetet i 4 år och har en massa studieskulder att betala av, så är lönen ganska låg.

Det är tyvärr inget nytt att det inte lönar sig att utbilda sig i Sverige. En eftergymnasial utbildning på minst 2 år ger cirka 22% högre lön än någon som endast har gymnasieutbildning. Samtidigt betalar jag ungefär 7% av min nettolön till CSN varje månad.

Däremot tänker jag att det både är en bra erfarenhet, och att det senare kommer att vara bra att ha på mitt CV. Dessutom finns andra förmåner som åtminstone delvis täcker upp för den låga lönen.


VAD KRÄVS FÖR ATT SÅ JOBB PÅ FÖRSÄKRINGSKASSAN

Inom Försäkringskassan finns mängder av olika arbeten. Allt från att registrera inkomna handlinga på Försäkringskassans inläsningscentral, IT utvecklare/tekniker, specialister och handläggare/utredare.

Vilken utbildning du behöver beror helt enkelt på vilken typ av arbete du söker. Det finns arbeten där en gymnasieutbildning räcker, och andra där du bör ha både högskoleexamen och erfarenhet inom området du söker arbete.

arbeta på försäkringskassan utbildning

Med det sagt så vill jag ändå påpeka att om man har planer på att avancera inom Försäkringskassan, så är det ändå bra att ha en relevant högskoleexamen i botten.


FÖRMÅNER

Vilka andra förmåner finns det som är värda att nämna då?

Semester

Fram till och med det år du fyller 29 år har du 28 dagar betald semester per år. Från året du fyller 30 år så har du 31 dagar och när du fyller 40 år får du sammanlagt 35 dagar. 35 dagar innebär strax över 6 veckor betald semester, vilket är fler veckor än vissa jobb och färre än andra.

Distansarbete

Möjligheten att arbeta på distans beror på vilka arbetsuppgifter du har, och det skiljer sig även något mellan olika kontor. Där jag arbetar har vi möjlighet att arbeta på distans 49% av tiden. Det innebär att varannan vecka ska jag vara på kontoret minst två dagar, och varannan vecka minst tre dagar. För mig som har långt pendlingsavstånd är detta guld värt!

Flextid

Vi har flexibel arbetstid vilket innebär att vi har möjlighet att börja arbeta mellan klockan 6-9 på morgonen, och kan sluta jobbet mellan klockan 14-21 på kvällen. När jag arbetar hemifrån så börjar jag till exempel nästan alltid klockan 6 på morgonen, och antingen slutar tidigare eller bygger på mina flextimmar. Även fast du har möjlighet att ligga på minus i flexbanken så är det oftast en dålig idé, eftersom förr eller senare behöver du arbeta igen de timmarna du ligger minus med. Dessutom kan du inte arbeta övertid (det vill säga och få lönetillägg för övertid) så länge du ligger minus i flexbanken.

Friskvård

Varje vecka har vi rätt till 1 friskvårdstimme på betald arbetstid. Vilket innebär att en dag i veckan kan man sluta 1 timme tidigare för att gå och träna, och ändå få betalt för den timmen. Det blir 52 timmar på ett år, och en arbetsvecka är 40 timmar.

Vi får även ett generöst årligt friskvårdsbidrag. 2023 ligger det på 4000 kr per år och kan användas till allt från gymkort, massage, solarie och mycket annat. Vi använder oss av Epassi och du kan se alla aktiviteter som ingår i friskvårdsbidraget på deras webbsida.


VAD ÄR DET BÄSTA MED ATT ARBETA PÅ FÖRSÄKRINGSKASSAN

Det bästa med att arbeta på Försäkringskassan är utan tvekan mina kollegor. Alla har varit otroligt hjälpsamma, vänliga och snälla från dag 1. Hade jag inte haft så otroligt fina kollegor, så hade jag troligen inte blivit särskilt långvarig på Försäkringskassan.

Det näst bästa är möjligheten till distansarbete. Jag har mellan 2-3 timmars resväg varje dag jag är på kontoret, och det är inget jag hade orkat med varje dag 5 dagar i veckan under någon längre period.

Att det finns möjligheter att utvecklas och avancera inom myndigheten är också något jag anser vara viktigt.


Du kan läsa fler av mina texter om Försäkringskassan här

Publicerat iFörsäkringskassan

Bli först att kommentera

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *