Hoppa till innehåll

Försäkringskassan Avslutar 450 Provanställningar

Den 30 juni i år kallades alla anställda vid Försäkringskassan till ett Skype möte med våra respektive områdeschefer. Samtalsämnet skulle handla om den rådande ekonomiska situationen på Försäkringskassan. Även fast alla skulle närvara så fanns det såklart de som inte kunde, antingen för att de var på semester, var sjuka, tjänstlediga eller hade arbetsuppgifter de inte kunde lämna för att vara med på mötet.

Är okunnighet lycka?

Jag tillhörde de sistnämnda. Vid tiden för mötet var jag schemalagd att svara i telefon i vår kundtjänst, och hade därför inte möjlighet att vara med på mötet. Det var dock inte första mötet vi haft om den ekonomiska situationen. Tidigare har vi fått reda på att vi har infört anställningsstopp och att all övertid är pausad. Jag tänkte att detta möte säkerligen handlade om något liknande, och tänkte inte så mycket mer på det. Dessutom arbetade jag hemifrån den dagen, och slutade min arbetsdag kort efter mitt pass i kundtjänst.

När jag slutade för dagen hade jag alltså ingen aning om vad mötet hade handlat om.

Under lördagen loggade jag in på min arbetsdator för att se hur kommande vecka är upplagd, och planera utifrån det. Det första jag möts av är ett inlägg på vårt intranät där man bland annat kunde läsa följande:

Generaldirektör Nils Öberg berättade i sin GD-vlogg den 21 juni att vi behöver se över våra kostnader för att få en budget i balans. De åtgärder som hittills har vidtagits för att vända kostnadsutvecklingen, som prövningen av alla vakanser och neddragningar av resor och övertid, har lett till besparingar. Men det har visat sig att de inte är tillräckliga. Därför behöver vi nu ta till fler åtgärder.

– Det vi nu behöver göra är att avsluta cirka hälften av våra pågående provanställningar, som för närvarande är drygt 900 stycken i myndigheten. Varje avdelning har fått ett sparbeting, men det kan komma att slå väldigt olika. Inom vissa områden eller kontor kan det bli en större andel, inom andra en mindre. Detta är självklart ett mycket tråkigt besked för de anställda som inte får fortsätta sina uppdrag och det är tråkigt även för oss som arbetsgivare. Det här är personer som vi hade behövt i verksamheten, säger Nils Öberg.

Försäkringskassans intranät den 30 juni 2023

Jag var fortfarande provanställd vid den tiden, och utifrån den knapphändiga information som fanns resonerade jag att det var 50/50 chans att jag fortfarande var anställd. Detta var tidigt på eftermiddagen på lördag, och jag visste inte vad jag skulle tro eller tänka. Min chef hade semester och gick därför inte att få tag på, så jag kontaktade en kollega via Facebook messenger. Det skulle ta ytterligare ungefär 6 timmar innan jag fick svar från kollegan.

Försäkringskassan Avslutar 450 Provanställningar

450 anställningar avslutade över ett Skype möte

Vi var tre personer som blev anställda inom min avdelning den 1 februari 2023, och vi fick behålla vår provanställning.

Förutom två sommarjobbare anställde vi fyra ordinarie handläggare i början av juni. Av dessa var en person en intern rekrytering, och var därför inte provanställd. Utav de tre som hade provanställning fick två gå samma dag de fick beskedet, med bibehållen lön under två veckors tid. De hade hunnit varit anställda i cirka 3 veckor innan de fick besked om att provanställningen avslutas.

En del kritik har lyfts internt vad gäller både sättet och tidpunkten som dessa omkring 450 provanställningar avslutades på. Det är fullt förståeligt, särskilt med tanke på hur själva rekryteringsprocessen ser ut. Jag minns inte exakt när jag fick erbjudande om jobb på försäkringskassan, men jag tror att det var under första halvan av november förra året.

Efter att jag hade tackat ja så fanns ingen anledning att fortsätta att söka andra arbeten, ansåg jag då i alla fall. Det var med andra ord ungefär 2,5 månader före anställningens början i februari. Att först söka arbete i flera månader och sedan ha 2,5 månaders väntetid mellan erbjudet arbete och startdatum för arbetet, för att sedan förlora samma arbete efter 3 veckor måste minst sagt vara surt.

Vad hände egentligen på Försäkringskassan?

Anledningen till att det blev så hastigt och olustigt är inte chefernas fel, åtminstone inte alla cheferna. Det var från början en ganska lite grupp som visste vad som skulle hända, och man försökte att planera för att genomföra det på ett så bra sätt som möjligt för alla inblandade.

Någon av personerna från den ganska begränsade grupp chefer som hade fått information om vad som var på gång bestämde sig för att kontakta Aftonbladet. Av vad jag har förstått kontaktades Aftonbladet ganska omgående efter att den begränsade gruppen chefer hade fått informationen, och Aftonbladet satte i sin tur press på försäkringskassan. Aftonbladet hörde av sig till Försäkringskassan och berättade att man hade denna informationen och att man tänkte publicera den. När Försäktingskassan bad om mer tid innan informationen skulle publiceras, fick man typ 48 timmar på sig.

I princip berättade Aftonbladet att vid lunchtid fredagen den 30 juni kommer informationen att publiceras, oavsett om Försäkringskassan har hunnit informera sina anställda eller inte. Försäkringskassan resonerade att i princip vad som helst är bättre än att få läsa i media att man eventuellt har förlorat arbetet. Därför var man tvungen att agera i all hast, och resultatet blev vad det blev.

Det är alltså en enskild anställd vid Försäkringskassan som bör lastas för att det blev så illa som det blev. Att ca 450 människor på en fredag vid lunch fick reda på att de inte har ett arbete att komma tillbaka till på måndagen.

Jag tycker att meddelarfriheten vi har i Sverige är viktig. Däremot tycker jag att man som statligt anställd bör ha insikt i vad det får för konsekvenser när man läcker information som denna. Informationen man valde att läcka handlade inte om grova fel som begåtts eller hur Försäkringskassan har behandlat privatpersoner fel. Den information som någon valde att läcka var inget annat än rent skvaller. Skvaller som tvingade fram ett hastigt möte där avslutade anställningar förmedlades över Skype precis innan de som just förlorat arbetet skulle ta helg.

Denna informationen skulle förr eller senare gå ut i media i vilket fall som helst, och absolut ingen hade skadats av att avvakta i några dagar.

Jag hoppas att personen som läckte informationen åtminstone fick bra betalt, och att han eller hon är nöjd med sättet på vilket 450 människor förlorade arbetet.

Fördelarna med att arbeta på Försäkringskassan har jag tidigare skrivit om, och en av dem jag nämnde var anställningstrygghet. Det återstår att se om just den åsikten kommer behöva omprövas framöver.

Publicerat iFörsäkringskassan

Bli först att kommentera

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *