< Hoppa till innehåll

Mitt Problem Med Jesus

Om du tänker på tidseran då Jesus levde, och tänker på vad du vet om Jesus samt var den informationen kommer ifrån, vad tänker du då?

Kanske tänker du som jag och många andra att allt du vet om Jesus kommer ifrån Bibeln, eller från någon som vidarebefordrar vad de läst i Bibeln. Åtminstone verkar så gott som allt härstamma från just Bibeln. Men vad är då egentligen Bibeln? Bibeln som helhet består av 66 ”böcker” som är uppdelade i Gamla och Nya Testamentet, och diskuterar man Jesus så är det framför allt det Nya Testamenten som är relevant.

Nya Testamentet består ursprungligen av 27 fristående texter, skrivna mellan cirka år 50 e.Kr. till år 100 e.Kr. Det betyder att den första av dessa texter, som sägs beskriva Jesus födelse, liv och död, skrevs ungefär 20 år efter hans död. 20 år är en ganska lång tid att vänta innan man skriver ner något så viktigt som Guds egen sons liv och död. Om jag skulle försöka mig på att skriva ner vad jag själv gjorde under ett par månader för två år sedan, så skulle troligtvis vissa saker fattas och andra saker presenteras i fel ordning.

Skulle jag istället berätta vad någon annan gjorde och vad de var med om under en viss period för två år sedan, så skulle garanterat mycket bli fel.

Det sista evangeliet i Nya Testamentet är Johannesevangeliet, och sägs vara författat av Johannes Döparen själv omkring år 80-90 e.Kr. Johannes Döparen var som de flesta kanske vet en av Jesus 12 lärljungar, och sägs vara några år yngre än Jesus. Utifrån denna informationen kan vi förstå att Johannes Döparen var någonstans mellan 75-85 år gammal då har skrev evangeliet, ungefär 50-60 år efter Jesus dog.

Jesus, religion, historia
Om Jesus faktiskt har levt, så såg han sannolikt ut ungefär så här.

Vissa menar att medelåldern under det första århundradet efter Jesus födelse var ungefär 40 år, vilket verkar rimligt då medelåldern under Medeltiden (år 500-1500 e.Kr.) var omkring 45 år. Johannes Döparen bör alltså ha dubbelt så gammal än vad som var normalt för den tiden, och dessutom vid den åldern skrivit Johannesevangeliet samt 1-3 Johannesbreven. Bara detta borde räcka för att tvivla på innehållet i Johannesevangeliet.

Om man istället tittar på den första evangeliet i Nya Testamentet, Markusevangeliet, så är uppskattningen att det skrevs ungefär år 70 e.Kr., det vill säga ungefär 40 år efter Jesus död. Exakt hur gammal Markus var när han skrev ner texterna vet jag inte, men det är allmänt accepterat att Markus aldrig träffade Jesus. Markus evangelium bygger helt och hållet på tredjehandsinformation. Och på det visaet fortsätter det Nya Testamentet. Antingen skrivet av uråldriga människor flera decennier efter det de beskriver ska ha hänt, eller av personer som bygger sina texter på hörsägen.

Dessutom är mycket av det som är skrivet otydligt, flummigt och/eller kryptiskt på ett sätt som inte direkt inger förtroende. Många skulle kanske tänka att det är ändå 2000 år sedan, och på den tiden hade man inte så bra koll, och att det inte går att ställa särskilt höga krav på exakta beskrivningar av människor och händelser från den tiden.

Cleopatra, Jesus, Historia

Jesus som historisk person

Som jämförelse kan vi ta Alexander den store som levde långt före Jesus, ungefär 336-323 f.Kr. Om du söker på Alexander den store på Google så finner du att det finns oändligt med information om honom. Informationen kommer från en rad olika källor, som hänvisar till andra källor. Dessutom förekommer andra personer som vi vet har funnits, till exempel Aristotelse och Kleopatra. Man vet vem som var Alexanders föräldrar, vilka hans syskon var, hans barn och deras barn.

Söker man på information om andra personer som levde under samma tid kan man hitta korsreferenser och kan jämföra information från olika källor för att avgöra sanningshalten. Någon kanske tänker att vi vet att Jesus föräldrar var Josef och Maria, eller att det inte går att jämföra Alexander den store med Jesus, eftersom Alexander var en regent och härförare för ett flertal länder.

Alexander den store, Aristotelse, Jesus

Men då undrar jag, vilka var Josef och Marias föräldrar? Hade de några syskon? Jag fattar att det inte finns tillräckligt med information för korsreferenser när det gäller Josef och Maria, eftersom de trots allt var mycket enkla människor. Men Jesus? Enligt de som följde honom så var han Guds enda son, något som borde vara betydligt större än de titlar som Alexander den store hade.

Den som dömde Jesus till döden genom korsfärstelse var Pontius Pilatus, vilken genom andra källor än Bibeln går att bekräfta att han faktiskt fanns. Pilatus ska ha varit en Romersk prefekt i Judeen mellan år 26-36 e.Kr och styrde under Kejsar Tiberius (14-37 e.Kr.). Utifrån detta anser jag att det skulle vara rimligt att det skulle finnas även Romerska texter om Jesus. Särskilt eftersom han blev korsfäst, inte direkt för att han påstod sig vara Guds son, utan för att han sågs som en politisk rebell.

Läser man om det gamla Romarriket så var de ganska detaljerade med att beskriva olika intriger, uppror och rebelliska grupperingar. Avsaknade av romerska skrifter som handlar om Jesus och de ”rebeller” som följde honom gör att åtminstone jag tvivlar på de historierna som beskrivs i Bibeln. Pilatus eller hans tjänstemän bör ha dokumenterat vem Jesus var, vad han gjorde samt varför han blev korsfäst. Om det finns sådana texter, så har i alla fall jag inte hittat dem.

Det är däremot mycket möjligt att Jesus faktiskt har funnits, och levde under den tiden i just den regionen. Men det är troligare att han mer eller mindre var en sektledare än Guds son och mänsklighetens frälsare. Hela Nya Testamentet bygger på Jesus liv och död, och ligger till grund för Kristendomen som helhet, och därför finner jag det svårt att tro på den kristna religionen.

Den som är mer nyfiken på Jesus som en historisk person kan hitta en del information här, och utifrån det söka sig vidare.

Du kan också läsa fler av mina texter genom att följa denna länken.

Du kan prenumerera på nyhetsbrev genom att ange din mejladress här nedan, och på så sätt få ett mejl när det finns nya inlägg.

Dela med dina vänner
Publicerat iSamhälle