< Hoppa till innehåll

Små och stora misstag

Det är inte så att Försäkringskassan ringer till en anordnare för att det är kul att peka ut misstag. Helst vill vi slippa att alls behöva höra av oss, och istället fokusera på vårt egentliga arbete – att handlägga utbetalningar. Det är heller inte så att om vi inte får tag på anordnaren, så kommer vi till slut ge upp och genomföra utbetalningar som är grundade på uppenbart felaktiga uppgifter.


Från misstag till beslut

  • Om vi har kontaktuppgifter till ombudet (eller den som har assistans) så försöker vi ringa. Beroende på ärendets natur så ringer vi upp till några gånger per dag under någon dag.
  • Om vi inte kan få tag på ombudet via telefon så skickar vi ett kompletteringsbrev med post. Ombudet får då 14 dagar på sig att skicka in de kompletternade uppgifter vi behöver.
  • Om vi fortfarande inte fått in de uppgifter vi behöver efter 14 dagar, så väntar vi ytterligare i någon dag för att sedan skicka ut en kommunicering. En kommunicering är ett brev där vi informerar om att vi kommer att fatta ett beslut baserat på den information vi har. Ombudet har sedan 14 dagar till på sig att komma in med nya uppgifter.
  • Om vi fortfarande inte fått in några nya uppgifter efter ytterligare 14 dagar, så väntar vi ytterligare någon dag. Om ingen nytt inkommer och vi inte hör från anordnaren eller annan person som är behörig att komma med invändningar, så fattar vi ett beslut på de uppgifter vi har.

Från det att vi först försöker få kontakt med anordnaren (eller annan behörig person som exempelvis en god man) till att vi fattar ett beslut i ett sådant här ärende tar det alltså minst 1 månad. När vi till sist fattar beslut i ärendet, så är det nästan uteslutande till nackdel för den som anordnar assistanten och anställer assistenterna.


Exempel

En anordnare har anställt en ny assistent som ska arbeta hos person X. Under sin första månad arbetar assistenten sammanlagt 150 timmar. För 2023 är assistansersättningen 324,50 kronor per timme, vilket innebär att anordnaren som anställt assistenten kan fakturera Försäkringskassan 48 675 kr för de 150 timmar som assistenten arbetat.

Den som är arbetsgivare för en personlig assistent är ansvarig för att se till att Försäkringskassan får in uppgifter om assistenten. Om arbetsgivaren har missat att skicka in dessa uppgifter, eller om någon uppgift är felaktig, så kan Försäkringskassan inte betala ut ersättning för de timmar som just den assistenten har arbetat.

Om detta ärende hamnar hos mig så försöker jag först och främst ringa till anordnaren och be dem lämna uppgifterna över telefon. Just dessa uppgifter är en av de få uppgifter som vi faktiskt får ta över telefon, alla andra uppgifter ska vara skriftliga. Om jag nu inte får tag på anordnaren och istället skickar brev om komplettering men inte får svar, och sedan skickar kommunicering men inte får svar, så måsta jag till slut ta ett beslut.


Beslutet

Beslutet kommer att vara att anordnaren inte får betalt för de timmar som just denna assistenten har arbetat (de får betalt för alla andra timmar som andra assistenter arbetat dock). Med andra ord kommer anordnaren kunna fakturera 48 675 kronor mindre. Men även fast anordnaren/arbetsgivaren inte fakturera för de timmar som assistenten har arbetat, så är de ändå skyldiga att betala ut lön till assistenten. Assistenten har trots allt utfört det arbete som han eller hon enligt anställningsavtal ska ha gjort.

Små misstag kan kosta stora pengar

Anordnarens/arbetsgivarens förlust

Förutom den uteblivna ersättningen på 48 675 kr så förlorar arbetsgivaren alltså även ersättningen (eller den lön) som de måste betala till assistenten. Låt säga att assistenten har en timlön på 145 kr och är 25 år gammal. Då ska arbetsgivaren betala:

Lön – 145 x 150 = 21 750

Arbetsgivaravgifter (31,42%) – 21 750 x 0,3142 = 6 134

Lön + arbetsgivaravgifter – 28 584 kr

Som man kan se så uteblir inte bara ersättningen på 48 675 kr, utan anordnaren/arbetsgivaren måste ändå betala 28 584 kr för de timmar som assistenten har arbetat. Om allt hade fungerat som det borde ha gjort, så skulle anordnaren/arbetsgivaren efter att ha betalat lön till assistenten haft 48 675 – 28 584 = 20 091 kr.

I detta exempel har det kostat anordnaren 20 091 kr för att Försäkringskassan inte kunna få tag på rätt person.


Här kan du läsa mer om mitt arbete på Försäkringskassan.

Du kan prenumerera på nyhetsbrev genom att ange din mejladress här nedan, och på så sätt få ett mejl när det finns nya inlägg.

Dela med dina vänner
Publicerat iFörsäkringskassan