Hoppa till innehåll

Utbetalningsmyndigheten

Sverige ska få en ny myndighet, Utbetalningsmyndigheten, och även fast jag helst ser en kraftig minskning av antal myndigheter, så anser jag att just denna faktiskt behövs. Personligen hade jag tyckt att Försäkringskassan hade varit det naturliga valet för att expandera och även ta på sig det här nya uppdraget. Istället verkar det som att den nya myndigheten ska ta över utbetalningarna även från Försäkringskassan.

Ett av syftena med den nya myndigheten är att komma åt välfärdsbrott, det vill säga personer som får bidrag de inte ska ha eller som får dubbla bidrag. Ett antal lagar ska ändras för att kunna uppfylla detta syfte, och en del nya lagar kommer att tillkomma.

Utbetalningsmyndigheten
 • Lag om transaktionskonto vid Utbetalningsmyndigheten
 • Lag om Utbetalningsmyndighetens granskning av utbetalningar
 • Lag om skyldighet att lämna uppgifter till Utbetalningsmyndigheten
 • Lag om behandling av personuppgifter vid Utbetalningsmyndigheten
 • Lag om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
 • Lag om ändring i lagen (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen med den ändringen att uttrycket ”, kommunerna” ska införas i 2 § mellan ”Arbetsförmedlingen” och ”och arbetslöshetskassorna”
 • Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) med den ändringen att:
  • Den nya 17 kap. 1 a § ska betecknas 17 kap. 1 b §
  • Rubriken närmast före den nya 17 kap. 1 a § ska sättas närmast före 17 kap. 1 b §
  • Ingressen ska ha den lydelse som följer av detta

Mer information finns på Regeringens webbsida


I praktiken innebär det att myndigheten kommer granska utbetalningar från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, CSN, Pensionsmyndigheten och Skatteverket genom att samköra register. Detta gör att det blir mycket enklare att upptäcka personer som får bidrag på felaktiga grunder.

Av namnet att döma kan man tro att Utbetalningsmyndigheten ska syssla med utbetalningar. Jag ställde frågan till en controller som har bättre insyn, och den nya myndigheten kommer inte betala ut några pengar. Deras uppgift blir bara att samla in information från ovanstående myndigheter och samköra våra utbetalningsregister.

Från ett perspektiv är det bra, eftersom det inte kommer innebära att människor sägs upp från sina arbeten för att den nya myndigheten tar över delar av deras jobb. Däremot kan jag tycka att sättt man gått till väga är onödigt. Man har bestämt att vi ska ha en ny myndighet som ska syssla med att motverka bidragsbrott. Den delen står jag 100% bakom.

Men det betyder inte att man måste ha en ny fysisk myndighet. Man har redan skrivit hyreskontrakt för kontorslokaler i Stockholm och börjat anställa personal. Detta vill jag påstå är fullständigt onödigt. Bara på Försäkringskassan har vi nära 15 000 anställda, hur många som är anställda inom CSN, Arbetsförmedlingen, Pensionsmyndigheten och Skatteverket vet jag inte. Men jag tror att man lugnt kan säga att all personal, kompetens och fysiska kontor redan finns.

Det enda vi hade behövt för att kunna utföra Utbetalningsmndighetens uppgift är ett uppdaterat datasystem, som tillåter oss att hämta in uppgifter från varandra. Istället har det nu blivit så att vi på Försäkringskassan har sagt upp ungefär 450 personer, mer eller mindre över en natt. De hade kunnat arbeta kvar, så hade vi haft personal nog för att bemanna Utbetalningsmyndigheten. Det är i alla fall vad jag tror.

Men nu är det som det är, och jag hoppas att den nya myndigheten blir effektiv.

Fler av mina texter om Försäkringskassan finns här: Försäkringskassan

Publicerat iFörsäkringskassan

Bli först att kommentera

  Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *