Hoppa till innehåll

Stable Diffusion På Datorn


Minimumkrav För Stable Diffusion

Som jag har skrivit tidigare så behöver din dator vara utrustad med viss hårdvara för att det ska vara möjligt att köra Stable Diffusion. Det går att installera utan att du har vad som krävs i datorkapacitet, men du kommer att få felmeddelanden när du försöker generera bilder. Det som krävs i hårdvara är följande:

  • Grafikkort som har minst 6 GB VRAM
  • En hårddisk med minst 10 GB utrymme

Installation av Stable Diffusion För Windows

Om din dator möter kraven på hårdvara (vilket kan ändras över tid) så kan du följa den här guiden för att installera Stable Diffusion på din dator.

Installera Git

Det första du behöver göra är att installera Git på din dator, om du inte redan har det installerat förstås. Det enklaste sättet att göra det på är att ladda ner Git från deras websida, välj den senaste versionen (för närvarande Git-2.40.1). När du laddat ner installationsfilen dubbelklickar du på den för att påbörja installationen.

Under installationen kommer du att erbjudas olika val. Ändra inte på några av de förvalda alternativen (utom möjligen var du vill installera programmet). Det är särskilt viktigt att inte ändra inställning när du får frågan om hur du vill använda Git från kommandotolken. Var noga med att valet står på “Git From The Command Line And Also From 3rd-Party Software.” (se bild).

Installera Git

Installera Miniconda

Miniconda är en minimalistisk version av Conda, vilken beskrivs så här på deras officiella websida.

Ett komplett och mångsidigt pakethanteringssystem, beroenden och språkmiljöer, såsom: Python, R, Ruby, Lua, Scala, Java, JavaScript, C / C ++, FORTRAN. Dessutom är det öppen källkod och plattformsoberoende, så det fungerar på Windows, MacOS och Linux. Och dess funktioner inkluderar att snabbt kunna installera, köra och uppdatera paket och deras beroenden. Dessutom kan du enkelt skapa, spara, ladda och växla mellan miljöer på din lokala dator. Det har skapats för Python-program, men det kan paketera och distribuera programvara för alla språk.

För vårt syfte räcker det egentligen med att veta att genom att installera Miniconda, så installeras de Python bibliotek som är nödvändiga för Stable Diffusion.

Ladda ner den senaste versionen (för närvarande 3.10) av Miniconda från deras websida.

När du laddat ner installationsfilen så dubbelklickar du för att påbörja installationen. Här är det mycket viktigt att välja att installera för alla användare.

miniconda

Efter att du har installerat programmet kan du behöva starta om din dator.


Ladda Ner Stable Diffusion Från GitHub

I detta steg kommer du ladda ner själva AI och dess modeller. Först behöver du ladda ner den senaste checkpoint filen, vilken du kan hitta här

Stable diffusion v 1.4

När du klickar på länken stable-diffusion-v-1-4-original kommer du till en ny sida där du kan välja mellan att ladda ner sd-v1-4.ckpt eller sd-v1-4-full-ema.ckpt.

sd-v1-4.ckpt

sd-v1-4-full-ema.ckpt kan möjligen ge bättre resultat, men är ungefär dubbelt så stor att ladda ner. Du kan själv avgöra vilken du vill använda.


Förbereda För Stable Diffusion

Du kan hitta Stable Diffusion på GitHub och ladda ner filerna här. Om du är osäker på hur du ska ladda ner filerna, så kan du använda den här direktlänken. Använder du direktlänken så kommer en zip-fil laddas ner

Nästa steg är att förbereda de mappar där filerna ska placeras och användas ifrån.

Vid startmenyn för Windows (nere i vänster hörn på skärmen) skriver du Miniconda3 i sökrutan, välj sedan ”öppna”.

Open comandline

När du öppnat Miniconda så öppnas ett fönster som liknar kommandotolken som säkert de flesta känner igen. Härifrån ska vi skapa en mapp.

Givet att du kommer att installera Stable Diffusion på din C disk, så ska du använda följande kod i Miniconda3.

cd c:/ Enter
mkdir stable-diffusion Enter
cd stable-diffusion Enter

Notera att där det står ”Enter” i rutan ovanför ska du inte skriva Enter, utan trycka på enter-knappen på ditt tangentbord.

miniconda3

När du följt de stegen ska det se ut som bilden ovan. Det innebär att en mapp med namnet stable-diffusion är skapad, och att det för tillfället är den aktiva mappen. Behåll detta fönster öppet i bakgrunden tills vidare.

Öppna filen du laddade ner från GitHub (stable-diffusion-main.zip). Öppna utforskaren i ett annat fönster och navigera till mappen du skapade här ovan (c:\stable-diffusion).

Unzip

Gå sedan tillbaka till fönstret som är öppet med Miniconda och använd följande kod:

cd C:\stable-diffusion\stable-diffusion-main Enter
conda env create -f environment.yaml Enter
conda activate ldm Enter
mkdir models\ldm\stable-diffusion-v1 Enter

Precis som tidigare gäller att när det står ”Enter” i rutan ovanför ska du inte skriva Enter, utan trycka på enter-knappen på ditt tangentbord.

Koden ovanför kommer att starta processen du ser här nedanför. Det kan ta lite olika lång tid att genomföra, men det är mycket viktigt att du inte avbryter processen.

Install stable diffusion

Avbryt INTE denna process – du kommer märka när det är klart.

I nästa steg ska du använda utforskaren och navigera till “C:\stable-diffusion\stable-diffusion-main\models\ldm\stable-diffusion-v1” och kopiera checkpointfilen som du laddade ner tidigare (sd-v1-4.ckpt eller sd-v1-4-full-ema.ckpt) hit. När filen har blivit kopierad till foldern med namnet stable-diffusion-v1 så ska du döpa om filen från sd-v1-4.ckpt (eller sd-v1-4-full-ema.ckpt beroende på vilken du laddade ner) till model.ckpt

model.ckpt

Använda Stable Diffusion

Öppna ett Miniconda fönster och skriv in följande kod:

conda activate ldm Enter

Det kommer nu att stå (ldm) i vänster marginal i Miniconda fönstret.

Skriv eller kopiera och klistra in förljande kod:

cd C:\stable-diffusion\stable-diffusion-main

Generera Bilder

För att generera en bild kommer vi använda ett script som heter txt2img.py, vilket genererar en bild som är 512×512 px.

Använd följande kod för att testa och se om det fungerar.

python scripts/txt2img.py --prompt "a close-up portrait of a cat by pablo picasso, vivid, abstract art, colorful, vibrant" --plms --n_iter 5 --n_samples 1

Miniconda fönstret kommer att visa något som liknar detta:

AI generating images

Denna process tar olika lång tid beroende på hur kraftfull din dator är och vilka inställningar du använder dig av.

När processen är färdig ska du (om allt gått som det ska) hitta 5 kattbilder i ”Picasso stil” i mappen som finns här –> “C:\stable-diffusion\stable-diffusion-main\outputs\txt2img-samples\samples”

Om du bilder har genererats till mappen så fungerar allt. Från och med nu kan du generera alla möjliga bilder genom koden:

python scripts/txt2img.py --prompt "YOUR, DESCRIPTIONS, GO, HERE" --plms --n_iter 5 --n_samples 1

Byt ut ”YOUR, DESCRIPTIONS, GO, HERE” mot din egen beskrivning av de bilder du vill generera.

Du kan även hitta tips på promptar att använda här: Promt Library

Publicerat iTech

Bli först att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.